Back on Top

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

Dự án

  • Nhà đầu tư

    Kyoshin Vietnam Co., Ltd. (Nhật Bản)

  • Loại

    Công nghiệp và sản xuất

  • Địa điểm

    KCX Tân Thuận, Q.7, TP. HCM

Quy mô

3.190 m2

Năm

1995

Phạm vi công việc

Xây dựng nhà xưởng chính

Tên dự án | Mô tả

Nhà máy Kyoshin Việt Nam

Nhà máy Kyoshin Việt Nam