Back on Top

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

Dự án

  • Nhà đầu tư

    Cty cổ phần Kinh Đô Bình Dương (Việt Nam)

  • Loại

    Công nghiệp và sản xuất

  • Địa điểm

    KCN Việt Nam – Singapore, Bình Dương

Quy mô

6.540 m2

Năm

2007

Phạm vi công việc

Thi công xây dựng Kho nguyên liệu, nhà ăn, nhà rác và các hạng mục khác

Tên dự án | Mô tả

Nhà Máy Bánh kẹo Kinh đô (Bình Dương)

Nhà Máy Bánh kẹo Kinh đô – Bình Dương