innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

Dự án

  • Nhà đầu tư

    Công ty Cổ phần ERA E & C

  • Loại

    Khu dân cư

  • Địa điểm

    P. Bình Khánh, Quận 2, T.p Hồ Chí Minh

Quy mô

82.000 m2

Năm

2012 - 2013

Phạm vi công việc

Thi công xây dựng hoàn thiện phần ngầm và phần thân

Tên dự án | Mô tả

Khu tái định cư Bình Khánh

Với 1.844 căn hộ tại các lô C, D, E, J, N, trên diện tích 17,3 ha đáp ứng nhu cầu tái định cư cho dân cư hiện đang sinh sống tại bán đảo Thủ Thiêm.