Back on Top

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

Dự án

  • Nhà đầu tư

    Công ty TNHH Compal

  • Loại

    Hạ tầng

  • Địa điểm

    Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

Quy mô

5.000 m2

Năm

2008

Phạm vi công việc

Xây dựng cơ sở hạ tầng cho khu công nghiệp

Tên dự án | Mô tả

Cơ sở hạ tầng KCN Bá Thiện 2

Có diện tích 308ha, phát triển theo xu hướng thân thiện với môi trường, phục vụ các ngành công nghiệp nhẹ, điện tử và các ngành công nghệ cao có liên quan cụ thể đến sự phát triển bền vững của môi trường. Đây hứa hẹn sẽ là một điểm dừng chân hấp dẫn đối với các nhà đầu tư bởi những lợi ích nhà đầu tư.