Back on Top

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

Dự án

  • Nhà đầu tư

    Công ty CP Công nghệ sinh học dược phẩm ICA

  • Loại

    Công nghiệp và sản xuất

  • Địa điểm

    KCN Việt Nam – Singapore, Thuận An, Bình Dương

Quy mô

4.8000 m2

Năm

2000

Phạm vi công việc

Xây dựng nhà xưởng, thoát nước ngoài nhà và các hạng mục khác

Tên dự án | Mô tả

Nhà máy dược phẩm ICA, Bình Dương