Back on Top

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

Dự án

  • Nhà đầu tư

    Hansae - Việt Nam Co. Ltd (Hàn Quốc)

  • Loại

    Công nghiệp và sản xuất

  • Địa điểm

    Khu Công Nghiệp Tây Bắc - Củ Chi

Quy mô

22.500 m2

Năm

2002

Phạm vi công việc

Xây dựng nhà xưởng và các hạng mục phụ trợ khác

Tên dự án | Mô tả

Nhà máy may Hansae