Back on Top

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

Dự án

  • Nhà đầu tư

    Cty TNHH Godrej VN (Ấn Độ)

  • Loại

    Công nghiệp và sản xuất

  • Địa điểm

    KCN Việt Nam - Singapore, Bình Dương

Quy mô

5.000 m2

Năm

1998

Phạm vi công việc

Xây dựng tường rào, nhà bảo vệ, đường bê tông nội bộ

Tên dự án | Mô tả

Nhà máy Godrej (VN)

Nhà máy Godrej (VN)