Back on Top

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

Dự án

  • Nhà đầu tư

    Cty liên doanh Việt Nhật (Việt Nam - Nhật Bản)

  • Loại

    Công nghiệp và sản xuất

  • Địa điểm

    KCN Bình Dương, Bình Dương

Quy mô

5.000 m2

Năm

1998

Phạm vi công việc

Xây dựng nhà xưởng, thoát nước ngoài nhà và các hạng mục khác

Tên dự án | Mô tả

Nhà máy Gas Petrol

Nhà máy Gas Petrol