Back on Top

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

Dự án

  • Nhà đầu tư

    Lãnh sự quán Pháp (Pháp)

  • Loại

    Cao ốc văn phòng

  • Địa điểm

    27 Nguyễn Thi Minh khai, Quận 1, TP. HCM

Quy mô

1.200 m2

Năm

1998 - 1999

Phạm vi công việc

Nâng cấp cải tạo  tòa nhà văn phòng

Tên dự án | Mô tả

Tổng Lãnh Sự Quán Pháp

Tổng Lãnh Sự Quán Pháp