Back on Top

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

Dự án

  • Nhà đầu tư

    Công ty TNHH y tế Viễn Đông Việt Nam

  • Loại

    Bệnh viện, cơ sở chăm sóc y tế

  • Địa điểm

    Nguyễn Lương Bằng, Tân Phú, Q.7, Tp.HCM

Quy mô

41.600 m2

Năm

2001 - 2002

Phạm vi công việc

Xây dựng khối nhà chính, các hạng mục phụ khác

Tên dự án | Mô tả

Bệnh viện Quốc Tế Việt - Pháp

Bệnh viện Quốc Tế Việt - Pháp