Back on Top

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

Dự án

  • Nhà đầu tư

    Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa (Đài Loan)

  • Loại

    Công nghiệp và sản xuất

  • Địa điểm

    KCN Nhơn Trạch 3, Đồng Nai

Quy mô

45.000 m2

Năm

2002 - 2003

Phạm vi công việc

Xây dựng nhà xưởng và các hạng mục phụ trợ khác

Tên dự án | Mô tả

Nhà máy sợi Formosa

Với diện tích 300 ha và tổng vốn đầu tư 1 tỉ USD, nhà máy Fomosa Đồng Nai cung cấp cho thị trường các sản phẩm: sợi, dệt, nhựa...