Back on Top

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

Dự án

  • Nhà đầu tư

    Trường CĐ công nghiệp thực phẩm TPHCM (Việt Nam)

  • Loại

    Cơ sở giáo dục, trường học

  • Địa điểm

    20 Tăng Nhơn Phú, Q.9, Tp. HCM

Quy mô

1.200 m2

Năm

2005

Phạm vi công việc

Xây dựng khối nhà văn phòng 5 tầng

Tên dự án | Mô tả

Văn phòng hiệu bộ - Trường CĐCNTP

Văn phòng hiệu bộ – Trường CĐCNTP