Back on Top

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

Dự án

  • Nhà đầu tư

    Công ty TNHH Công nghiệp Evergreen Việt Nam

  • Loại

    Công nghiệp và sản xuất

  • Địa điểm

    KCN VSIP 2, Bình Dương

Quy mô

7.634 m2

Năm

2007 - 2008

Phạm vi công việc

Xây lắp và thiết bị nhà máy, văn phòng, căn tin, cửa hàng, nhà khách và các hạng mục khác

Tên dự án | Mô tả

Nhà máy Sợi Evergreen Việt Nam