Back on Top

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

Dự án

  • Nhà đầu tư

    Công ty Changsin (Hàn Quốc)

  • Loại

    Công nghiệp và sản xuất

  • Địa điểm

    Thạnh Phú, Vĩnh Cửu, Đồng Nai

Quy mô

35.000 m2

Năm

2004 - 2005

Phạm vi công việc

Xây dựng nhà làm việc, xưởng sản xuất và các hạng mục khác

Tên dự án | Mô tả

Nhà máy Changsin