innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

Dự án

  • Nhà đầu tư

    Cty Cổ phần tin học Lạc Việt (Việt Nam)

  • Loại

    Cao ốc văn phòng

  • Địa điểm

    21 Trương Quốc Dung, 8, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Quy mô

 3.347 m2

Năm

2006 - 2007

Phạm vi công việc

Thi công kết cấu, hoàn thiện và các hạng mục khác

Tên dự án | Mô tả

Cao ốc Văn phòng Lạc Việt