innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

Dự án

  • Nhà đầu tư

    Ngân hàng TNHH Indovina

  • Loại

    Cao ốc văn phòng

  • Địa điểm

    Đường Nguyễn Văn Trỗi, Q. Phú Nhuận, HCM

Quy mô

11.000 m2

Năm

2010 - 2012

Phạm vi công việc

Xây dựng phần móng, khung hoàn thiện, M&E cao ốc qui mô 2 tầng hầm và 13 tầng.

Tên dự án | Mô tả

Cao ốc ngân hàng IVB

Cao ốc ngân hàng IVB