Back on Top

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

Dự án

  • Nhà đầu tư

    Cty Cổ phần Vinafco

  • Loại

    Khác

  • Địa điểm

    Khu công nghiệp Sóng Thần, Bình Dương

Quy mô

10.000 m2

Năm

2012

Phạm vi công việc

Xây dựng nhà kho, Nhà văn phòng & hệ thống điện, PCCC

Tên dự án | Mô tả

Trung tâm Logistic Bình Dương

Trung tâm Logistic Bình Dương