Back on Top

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

Dự án

  • Nhà đầu tư

    Cty TNHH Công nghệ in Alliance

  • Loại

    Khác

  • Địa điểm

    KCN Việt Nam - Singapore, Bình Dương

Quy mô

3.000 m

Năm

2005

Phạm vi công việc

Thi công xây dựng văn phòng, căn tin, hệ thống điều hòa, chiếu sáng

Tên dự án | Mô tả

Nhà máy Công nghệ in Alliance

Nhà máy Công nghệ in Alliance