Back on Top

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

Dự án

  • Nhà đầu tư

    Cty TNHH Acumen Houseware Industry

  • Loại

    Khác

  • Địa điểm

    KCN Việt Nam - Singapore, Bình Dương

Quy mô

3.500 m

Năm

2003

Phạm vi công việc

Thi công nhà xưởng chính

Tên dự án | Mô tả

Nhà máy Acumen

Nhà máy Acumen